Dödsmisshandelns dagbok Läkarnas ansvar

Den  14 november 2008  ordinerade distriktsläkaren A.W. i Kristianstad att en remiss skulle skickas till medicinkliniken på Centralsjukhuset i Kristianstad och att medicinkliniken skulle taga ställning till   "så kallad antikoagulantbehandling". Min mors patientjorunal innehåller inga som helst upplysningar eller informationer därom att den så kallade antikoagulantbehandlingen i realiteten skulle komma att innebära behandling med   "Råttgiftet Warfarinnatrium = Waran".

 

Den  06 februari 2009  ordinerade kardiologen P.L. i Kristianstad att det föreligger starka indikationer för övergång till Waranbehandling och att min mor skall insättas på tabletten Waran 2,5 mg enligt rutin med startdos 2,2, 1 respektive 1 tablett de närmaste fyra dagarna. Min mors patientjournal innehåller inga som helst upplysningar eller informationer därom att den så kallade Waranbehandlingen i realiteten skulle komma att innebära behandling med   "Råttgiftet Warfarinnatrium = Waran".

 

Den  21 oktober 2010  ordinerar distriktsläkaren  B.T.  i Kristianstad efter samråd med sjukhusläkaren  I.B.  på medicinkliniken i Kristianstad att behandlingen med Waran skall utsättas på grund av järnbristanemi och upprepade fallolyckor.  Min mors patientjournal innehåller inga som helst upplysningar eller informationer därom att den så kallade   "utsättningen av det blodförtunnande råttgiftet Waran"   (utan att något som helst alternativt blodförtunnande medel ordinerades)   i realiteten skulle komma att innebära att den drastiska blodförtjockningen   (koagulationen)  som blir följden av Waranutsättningen på ett uppenbart förutsebart sätt skulle komma att föranleda / framkalla / vålla den   "stroke / hjärninfarkt / hjärnblödning"   som min mor de facto drabbades av den   16 november 2010,  det vill säga knappt fyra veckor efter läkarnas medvetna och uppsåtliga dödsdom den  21 oktober 2010.

 

"Waranbehandling"   innebär sålunda följande:   Den intet ont anande patienten, min mor, påluras / pådyvlas ett så kallad  "läkemedel"  med det lömskt bedrägliga påståendet:   På det sättet hjälper vi dig att förlänga ditt liv. I realiteten är dock detta så kallade läkemedel definitivt ej någonting annat än ett rent råttgift   (Warfarinnatrium)   som successivt förgiftar de mänskliga cellerna och framkallar / vållar inre blödningar i praktiskt taget alla inre organ. När de förutsebara inre blödningarna slutligen inträffar, utsätter läkarna helt enkelt råttgiftet, väl medvetna därom att patienten kommer att dö genom en stroke / hjärnblödning inom loppet av några få veckors tid.

 

Den  10 december 2015  fullbordas läkarnas dödsmisshandel genom gravsättningen / urnsättningen av min mors urna.

 

Den  16 mars 2015 skulle min mor ha fyllt niottiotvå år   (92 år).  Utan läkarnas medvetna och uppsåtliga dödsmisshandel   (se ovan)   skulle min mor med stor sannolikhet ha kunnat fira sin nittioandra   (92:a)   födelsedag bland sina närmaste.  

    

 

Photot har jag själv tagit den 25 juni 2010 på strandrestauranten i Åhus.

Senaste kommentarer

28.01 | 18:32

Hej, Tina, sex år har gått sedan min mors död. Men fortfarande utgör det sättet på vilket hon dog en fasansfull mardröm för mig, och kommer att förbli så.

...
12.01 | 11:45

Herregud när man läser detta, så hemskt!

...
03.05 | 14:02
Waran=Råttgift dödar har mottagit 3
27.04 | 15:27
Nobeldagen-vetenskap har mottagit 1
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS