Påtvingade kroppsliga ingrepp vållade min mors död

Maktmissbruk inom läkarkåren

Senaste nytt

Påtvingade kroppsliga ingrepp vållade min mors död den 10 december 2010:

"Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i  4  och  5 §§"     (Citat av 2 kap, 6 §, första meningen Regeringsformen, SFS 1974:152).

Lagkommentaren:     "Grundlagarna"     av Erik Holmberg, Nils Stjernquist, Magnus Isberg, Marianne Eliason, Göran Regner,   upplaga 2:1,   Stockholm i juni 2006,    ISBN  978-91-39-10816-0   definierar uttrycket   "påtvingat kroppsligt ingrepp"   på sidan etthundratio   (sidan 110)   på följande sätt   (citat):              
    "Skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp:              Uttrycket   "kroppsligt ingrepp"   avser främst våld mot människokroppen och vidare läkarundersökningar, smärre ingrepp som vaccinering och blodprovstagning och andra liknande företeelser som brukar betecknas med ordet kroppsbesiktning. 
En utförlig exemplifiering av föreskrifter om tvångsmässiga kroppsliga ingrepp finns i bilagan   "Skydd för kroppslig integritet"   (SOU 1975:75 sidan 358-362).  Enligt bilagan skulle tvångsmässigt tagande av fingeravtryck betraktas som ett kroppsligt ingrepp.
               Psykisk påverkan kan betraktas som kroppsligt ingrepp endast om den är så djupgående att den innebär misshandel enligt  3 kapitlet Brottsbalken   (SOU 1975:75 sidan 199,  proposition  1975/76:209 sidan 147)."

Citat ur   "SOU 2006:110",   punkt nummer  3.2.3   "Något om begreppet påtvingat"   på sidan etthundratretton   (sidan 113),   citat:               Enligt Bertil Wennergren kan man ställa upp två tolkningar av begreppet påtvingat i  2 kap, 6 § RF.  Enligt den ena tolkningen ska med påtvingat kroppsligt ingrepp förstås     "varje kroppsligt ingrepp som sker utan samtycke   -   uttryckligt, tyst eller, eventuellt, hypotetiskt   -   från personen själv".      Enligt den andra tolkningen skulle med påtvingat kroppsligt ingrepp avses ingrepp som   "sker mot personens vilja, uttryckt skriftligen, muntligen eller genom åtbörder, uppträdande etc."

Jag själv var vid min mors läkarbesök personligen närvarande, eftersom min mor varken kunde förstå eller tala svenska. Av den anledningen följde jag även med in i undersökningsrummen. Sålunda vet jag själv med etthundraprocentig säkerhet att de behandlingsansvariga läkarna under tiden från och med den sextonde september tvåtusenåtta   (fr o m den  16 september 2008)   till och med den tjugoförsta oktober tvåtusentio   (t o m den  21 oktober 2010)   aldrig någonsin har upplyst eller informerat mig därom att behandlingen med   "det så kallade läkemedlet Waran"   i verkligheten innebar min mors behandling med   "råttgiftet Warfarinnatrium"   (se Kemikalieinspektionens föreskrifter   KIFS 2008:3).

Därav följer att min mor   (och jag själv)   har utsatts för påtvingade kroppsliga ingrepp   (definitionen se ovan)   respektive för misshandel   (försättande i vanmakt, etc)   enligt  3 kap, 5 §  Brottsbalken   (SFS 1962:700)   från och med september tvåtusenåtta   (fr o m september 2008)   till och med oktober tvåtusentio   (t o m oktober 2010).

De påtvingade kroppsliga ingreppen vållade den sextonde november tvåtusentio   (16 november 2010)   min mors stroke / hjärninfarkt och vållade den tionde december tvåtusentio   (10 december 2010)   min mors död.   

Dina synpunkter tar jag emot på min Epostadress:     konradvonzedlitz@telia.com

Joachim von Zedlitz
 

Senaste nytt

"Maktens kreatur"   bland läkarna har medvetet och uppsåtligt framkallat / vållat min mors död dels genom påtvingade kroppsliga ingrepp, det vill säga genom Waranbehandling =  Råttgiftsbehandling utan föregående, sakligt korrekta informationer och dels genom ett plötsligt utsättande av Waranbehandlingen   (blodförtunningen)   den  21 oktober 2010  utan att ersätta Waranbehandlingen = Råttgiftsbehandlingen med ett alternativt och råttgiftsfritt blodförtunningsmedel = koagulationshämmande medel.

Min övertygelse är att läkarnas behandlingsbeslut uppfyller kriterierna / rekvisita för brottet   "Misshandel"   enligt tredje kapitlet, femte eller sjätte paragraferna Brottsbalken   (3 kap,5 eller 6 §§ BrB, SFS 1962:700):     "Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för  misshandel till fängelse högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader   (SFS 1998:393;     3 kap, 5 § BrB)."

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Tina | Svar 12.01.2017 11.45

Herregud när man läser detta, så hemskt!

Joachim von Zedlitz 28.01.2017 18.32

Hej, Tina, sex år har gått sedan min mors död. Men fortfarande utgör det sättet på vilket hon dog en fasansfull mardröm för mig, och kommer att förbli så.

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

28.01 | 18:32

Hej, Tina, sex år har gått sedan min mors död. Men fortfarande utgör det sättet på vilket hon dog en fasansfull mardröm för mig, och kommer att förbli så.

...
12.01 | 11:45

Herregud när man läser detta, så hemskt!

...
03.05 | 14:02
Waran=Råttgift dödar har mottagit 3
27.04 | 15:27
Nobeldagen-vetenskap har mottagit 1
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS