WARAN=WARFARINNATRIUM=RÅTTGIFT SOM DÖDAR !

Min mor på restaurant "Bullen" i Malmö den 10 oktober 2010, ca. fem (5) veckor före min mors stroke den 16 november 2010 och exakt två (2) månader före min mors död den 10 december 2010.

Waran - Warfarinnatrium - Kemikalieinspektionen KIFS 2008:3

Waran     "klassificeras"     av Läkemedelsverket och av Socialstyrelsen som     "ett läkemedel".   Denna klassificering är grovt felaktig och grovt verklighetsfrämmande och livsfarligt manipulativ, eftersom Waran innehåller den verksamma / aktiva kemiska substansen     "Warfarinnatrium".      Kemikalieinspektionen har genom sina föreskrifter     "KIFS 2008:3"     entydigt klassificerat den kemiska substansen Warfarinnatrium som     "råttgift"  !!!

"Kemikalieinspektionens föreskrifter   (KIFS 2008:3)   om bekämpningsmedel,   senast uppdaterad med   KIFS  2011:4,   beslutade den  14 maj 2008,    selektivt utvalda citat: 

" 4 kap.   Särskilda bestämmelser om biocidprodukter:     Inledande bestämmelser:     1 §     I bilaga  9  finns en förteckning över de  23  typer av biocidprodukter som listas i bilaga  V  till biociddirektivet med en kortfattad beskrivning av produkttyperna.

Bilaga 9:          Förteckning över de  23  produkttyper som listas i bilaga  V  till biociddirektivet   98/8EG,  med tillhörande beskrivningar,  4 kap 1 §.:

Huvudgrupp 3:     Bekämpning av skadedjur:     Produkttyp 14:     Rodenticider:     Produkter som används för bekämpning av möss, råttor eller andra gnagare.

Bilaga 10:          Verksamma ämnen som får ingå i viss produkttyp av biocidprodukter med krav som beslutats på gemenskapsnivå och därför har tagits upp på bilaga 1 till direktivet  98/8EG,  4 kap 1 §:

Huvudgrupp 3:     Bekämpning av skadedjur:     Produkttyp 14:     Rodenticider:     Verksamt ämne:     Warfarinnatrium,     CAS-nummer:     129-06-6."

 

Kemikalieinspektionens   "Ämnesregister"   med precisa uppgifter angående råttgiftet Warfarinnatrium   (se ovan):               CAS-nummer:     129-06-6,     EG-nummer:     204-929-4,     Preferred name     (kemisk formel):     2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, sodium salt.               Övriga namn:     C19H604.Na,     Warfarin  (natriumsalt),     Natrium-4-hydroxi-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)kumarinat,     Warfarin  (sodium salt).

"Säkerhetsdatablad:     Anticimex Warfarin konc",    utfärdandedatum:   26 maj 2011,     Leverantör:     Anticimex AB,  10074 Stockholm,     punkt nummer  11.   "Toxikologisk information",     selektivt utvalda citat:               "Toxicitet vid upprepad dosering:     Innehåller warfarin     (warfarin natriumsalt, punkt nr 12)     som kan ge organskador genom långvarig eller upprepad exponering.     Reproduktionstoxicitet:     Innehåller warfarin     (warfarin natriumsalt, punkt nr 12)     som kan ge missbildningar hos foster.    

Förtäring:     Tidiga symtom kan vara:     slöhet, näsblod, magsmärtor, blodig avföring, andningssvårigheter eller eventuellt ledvärk. Ingående warfarin     (warfarin natriumsalt, punkt nr 12)     är en antikoagulant med kumulativ verkan. Efter påbörjat intag inträder effekten efter cirka  3-4  dygn. Warfarin     (warfarin natriumsalt, punkt nr 12)     hämmar protrombinsyntesen och ger sköra kapillärer med blödningar i slemhinnor och inre organ. Karaktäristiska symtom kan vara allmän slöhet och / eller näsblod, blodig avföring, bleka slemhinnor eller bristningar i ögats bindhinna. Blödningar kan också uppstå i leder och andra inre organ.

Punkt nummer  15.   "Gällande föreskrifter",   selektivt utvalda citat:    "Ämnet är ett utfasningsämne i   Kemikalieinspektionens  PRIO-databas  p.g.a.  hög kronisk giftighet och reproduktionsstörande egenskaper. Detta är en särskilt farlig kemisk produkt, varför det fordras tillstånd från länsstyrelsen för att bedriva yrkesmässig överlåtelse, etc."

Fotot på min mors togs på restaurant:   "Bullen - Två krögare"   i Malmö den tionde oktober tvåtusentio   (10 oktober 2010),   det vill säga två månader   (2 månader)   före min mors död den tionde december tvåtusentio   (10 december 2010).  

Dina synpunkter tar jag emot på min Epost-adress:    

konradvonzedlitz@telia.com

Joachim von Zedlitz

 

 

  

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

28.01 | 18:32

Hej, Tina, sex år har gått sedan min mors död. Men fortfarande utgör det sättet på vilket hon dog en fasansfull mardröm för mig, och kommer att förbli så.

...
12.01 | 11:45

Herregud när man läser detta, så hemskt!

...
03.05 | 14:02
Waran=Råttgift dödar har mottagit 3
27.04 | 15:27
Nobeldagen-vetenskap har mottagit 1
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS