JO FÖRNEKAR VERKLIGHETSFAKTA OCH BEVISFAKTA

Min mor i mitt kök den 31 januari 2010, nio månader före sin av hennes läkare vållade död den 10 december 2010.

JO:s BESLUT DEN 140904 DNR 3516-2014 STRIDER MOT GRUNDLAGEN

Riksdagens ombudsman, justitieombudsmannen Lars Lindström har den fjärde september innevarande år   (04 september 2014)   i anmälningsärendet med diarienummer:   3516-2014   fattat ett beslut som uppenbart strider mot vad som följer av innehållet i lagbestämmelserna i lagen   (SFS 1986:765)   med instruktion för Riksdagens ombudsmän och som uppenbart strider mot vad som följer av innehållet i lagbestämmelserna i den svenska regeringsformen   (SFS 1974:152).    

Detta är vad jag successivt kommer att visa och bevisföra på ett detaljerat sätt inom de närmaste veckorna och månaderna.

                          LÄKARBESKYDDARMAFFIAN

Minst fem läkare i Kristianstad har ansett det vara   "riskfritt"   att medvetet misshandla min mor till döds med råttgiftet Waran / Warfarinnatrium på grund av att de har utgått från att    

*   åklagarmyndigheten i Kristianstad och   *   överåklagarmyndigheten i Göteborg samt   *   Riksåklagarmyndigheten,   *   den svenska Socialstyrelsen / Tillsynsenheten / Enskildas klagomål,   *   vissa svenska förvaltningsmyndigheter och    *   vissa svenska förvaltningsdomstolar samt   *   myndigheternas och domstolarnas  övervakningsmyndighet:     *     Riksdagens Ombudsman / Justitiombudsmannen Lars Lindström har ingått ett     "Pactum turpe in fraudem legis  =  Ett avtal som strider mot goda seder i avsikt att kringgå lagen",      det vill säga ett avtal i syfte att till varje pris och med alla till buds stående pseudolagliga eller lagstridiga medel beskydda de läkare i Kristianstad som uppenbart har att bära ansvaret för min mors dödsmisshandel.

Detta uppenbara godtyckesvålds- och maktmissbruks- och korruptionsavtal    (Läkarbeskyddaravtal)   kan jag ej finna mig i.

Det är min djupa övertygelse att läkarna i Kristianstad ej hade vågat att misshandla min mor till döds, om de med säkerhet hade vetat att åklagarmyndigheten i Kristianstad inklusive överåklagarmyndigheten i Göteborg och Riksåklagarmyndigheten, Socialstyrelsen / Tillsynsenheten / Enskildas klagomål, förvaltningsmyndigheter- och förvaltningsdomstolar samt Riksdagens Ombudsmän ej tolererar att läkare misshandlar en enskild patient till döds.  

Var och en som vill ge mig sitt stöd:  

Våga stödja mig i min kamp att motarbeta den svenska godtyckesvålds- och maktmissbruks- och korruptionsmaffian    (Beskyddarmaffian)   bland läkare, åklagarmyndigheterna, Socialstyrelsen, vissa förvaltningsmyndigheter, vissa förvaltningsdomstolar och Riksdagens Ombudsmän / JO.

Joachim Freiherr von Zedlitz-Neukirch  

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

28.01 | 18:32

Hej, Tina, sex år har gått sedan min mors död. Men fortfarande utgör det sättet på vilket hon dog en fasansfull mardröm för mig, och kommer att förbli så.

...
12.01 | 11:45

Herregud när man läser detta, så hemskt!

...
03.05 | 14:02
Waran=Råttgift dödar har mottagit 3
27.04 | 15:27
Nobeldagen-vetenskap har mottagit 1
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS